Inteligentné stoly do inteligentných prevádzok

Profi marketing vo vlastnej réžii – 1. časť
2. septembra 2017